0745608987
er.cmsf@gmail.com

DOCUMENTE NECESARE

mim_55_documente-necesare1.Certificat de înregistrare al societății;

2.Certificat constatator;

3.Acte care să ateste dreptul de folosință a obiectivului (imobilului);

4. Extras de carte funciară (cadastru) – plan  imobil;

5. Schițe, planuri topografice/cadastrale/de situație, etc.;

6. Autorizații legale;

7. Avize, instrucțiuni și proceduri IGSU;

8. Contractul de prestari servicii încheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (dacă este cazul);

9. Contractul de prestari servicii mentenanță/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (dacă este cazul);

10. Contractul de prestari servicii transport bunuri și valori (dacă este cazul);

11. Instrucțiuni și proceduri de mediu;

12. Instrucțiuni/proceduri de acces în unitate;

13. Planuri, instrucțiuni și proceduri de securitate;

14. Existența structurilor de securitate și a personalului cu funcții de securitate internă: manager se securitate, manager de securitatea informației;

15. Licențe pentru societatea de pază;

16. Contract de monitorizare și intervenție;

17. Contract de pază;

18. Plan de pază;

19. Contract de monitorizare video;

20. Licență societate instalare sisteme tehnice;

21. Proiect tehnic (antiefracție/sistem video, etc.);

22.Planuri de pregătire/training (dovada executării pregătirii/trainingului);

23. Registrul de riscuri (dacă există);

24. Plan de management al riscului (dacă există).