0745608987
er.cmsf@gmail.com

LEGISLAȚIE

                                  images-10Legea 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

                                  HG 301/2012NORME  METODOLOGICE de aplicare a Legii 333/2003 modificată cu HG 1002/23.12.2015;

                                  Instrucțiunea nr. 9 a M.A.I./2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică –  MO 164 bis/2013